İngilizce Terim: Energy-Limited Apparatus

Türkçe Terim: Sınırlı Enerjili Cihaz

Kısaltma:

Devreleri ve parçaları enerji sınırlama kavramına uygun şekilde imal edilmiş elektrikli ekipman


Bu içerik Sınırlı Enerjili Cihaz (Energy-Limited Apparatus) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.