İngilizce Terim: Limiting Conditions For Operation

Türkçe Terim: Sınırlayıcı Operasyon Şartları

Kısaltma:-

Kritik sistemler için geçerli bir özellik. Bir prosesi başlatmak veya normal çalışmaya devam ettirmek için gerekli operasyonel nitelikler.


Bu içerik Sınırlayıcı Operasyon Şartları (Limiting Conditions For Operation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.