İngilizce Terim: Confinement

Türkçe Terim: Sınırlama

Kısaltma:

Yanmamış gazların ve alevin bir ya da daha çok düzlemde yayılmasını önleyen katı yüzeyler.


Bu içerik Sınırlama (Confinement) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.