İngilizce Terim: Hard Time Maintenance

Türkçe Terim: Sıkı Zamanlı Bakım

Kısaltma:-

Takvime kesin şekilde bağlı periyodik koruyucu bakım.


Bu içerik Sıkı Zamanlı Bakım (Hard Time Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.