İngilizce Terim: Side-On Pressure

Türkçe Terim: Yandan Basınç

Kısaltma:

bir blast dalgasının yanından geçtiği nesneye uyguladığı impals ya da basınç


Bu içerik Yandan Basınç (Side-On Pressure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.