İngilizce Terim: İgnition By Hot Surface(Auto-İgnition)

Türkçe Terim: Sıcak Yüzeyle Tutuşma
(Kendiliğinden Tutuşma)

Kısaltma:

Açıkça anlaşılacak bir alev ya da patlama ile kendini gösteren ve tutuşmanın gecikme süresi 5 dakikayı geçmeyecek şekilde deney tüpünde meydana gelen reaksiyon


Bu içerik Sıcak Yüzeyle Tutuşma
(Kendiliğinden Tutuşma) (İgnition By Hot Surface(Auto-İgnition)) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.