İngilizce Terim: Shelter-İn-Place

Türkçe Terim: Sığınma

Kısaltma:

Etkilenen kişinin ulaşabileceği bir yapıya dış kirleticilerden uzaklaşmak için sığınması ve ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini (HVAC) kapatması işlemleri.


Bu içerik Sığınma (Shelter-İn-Place) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.