İngilizce Terim: Shaft

Türkçe Terim: Şaft (Mil)

Kısaltma:

Dönel hareketi aktarmak için kullanılan dairesel kesiti olan parça.


Bu içerik Şaft (Mil) (Shaft) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.