İngilizce Terim: Dilution Volume

Türkçe Terim: Seyrelme Hacmi

Kısaltma:

Boşalma kaynağı çevresinde oluşan, yanıcı gaz ya da buhar konsantrasyonunun güvenli seviyeye (LFL nin altına) düşürülemediği hacim. Ayrıca bknz. LFL


Bu içerik Seyrelme Hacmi (Dilution Volume) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.