İngilizce Terim: Severity

Türkçe Terim: Şiddet

Kısaltma:

Belirli bir hata modu için önem derecesinin ölçütlerini temel alan en şiddetli etki ile ilişkili ölçeklendirme. FMEA kapsamındaki göreceli bir sıralamadır. Ortaya çıkma veya tespit edilme olasılığından bağımsız olarak saptanır.


Bu içerik Şiddet (Severity) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.