İngilizce Terim: Certificate

Türkçe Terim: Sertifika

Kısaltma:

Belirli gereksinimleri ve yeterlilikleri olan bir ürünün, prosesin, sistemin, kişinin ya da organizasyonun uygunluğunu temin eden doküman.


Bu içerik Sertifika (Certificate) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.