İngilizce Terim: Sensor

Türkçe Terim: Sensör

Kısaltma: –

Bir prosesin belirli parametreleri ölçmek için kullanılan ekipman veya ekipmanın algılama parçası


Bu içerik Sensör (Sensor) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.