İngilizce Terim: Scenario

Türkçe Terim: Senaryo

Kısaltma:-

İstenmeyen sonuçları ortaya çıkaran bir olay veya olay dizisi.


Bu içerik Senaryo (Scenario) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.