İngilizce Terim: Semiconductive (Static Dissipative)

Türkçe Terim: Yarı İletken

Kısaltma:

Sıvılar için iletkenliği 10^2 pS/m ile 10^4 pS/m arasında olan, katılar için ise özdirenci 10^5 ile 10^9 arasında olan malzeme


Bu içerik Yarı İletken (Semiconductive (Static Dissipative)) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.