İngilizce Terim: Self-Accelerating Decomposition Temperature

Türkçe Terim: Sıcaklıkla Kendiliğinden Hızlanan Ayrışma

Kısaltma:

Organik peroksitler ve bazı bileşikler, uzun süre orta derecede sıcaklıklarda tutulduğunda, sıcaklık arttıkça hızlanan bir ekzotermik reaksiyon gerçekleşir. Bir reaksiyon sonucunda salınan ısı ortamda kaybolmazsa, malzeme sıcaklığı yükselir ve bu da ayrışma miktarında artışa neden olur. Kontrol altında tutulmaz ise ayrışmanın durdurulamayacağı ve yavaşlayamayacağı bir noktaya kadar büyür. Standartlara göre en büyük şekilde paketlenmiş maddede bu üstel büyümenin meydana geldiği minimum sıcaklık, kendiliğinden hızlanan ayrışma sıcaklığı olarak tanımlanır (NFPA 49, 1994). Buradaki sonuç sadece özel konteynerler içindir.


Bu içerik Sıcaklıkla Kendiliğinden Hızlanan Ayrışma (Self-Accelerating Decomposition Temperature) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.