İngilizce Terim: Meter Reading

Türkçe Terim: Sayaç Okuma

Kısaltma:-

Bir saat ölçer, kilometre sayacı veya başka bir cihaz kullanarak bir varlığın kullanımının sayısal olarak okunması.


Bu içerik Sayaç Okuma (Meter Reading) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.