İngilizce Terim: Occupant Vulnerability

Türkçe Terim: Savunmasız Oturan Kimse

Kısaltma:-

Potansiyel yaralanmalı veya ölümlü bir olay meydana geldiğinde binada bulunan kişi miktarı.


Bu içerik Savunmasız Oturan Kimse (Occupant Vulnerability) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.