İngilizce Terim: Prescriptive Requirement

Türkçe Terim: Şartlı Gereklilik

Kısaltma:-

‘Ne yapmalı?” ve ”Nasıl yapmalı?” sorularını açık bir şekilde ifade eden gereklilik. Örneğin; Bir kablo demeti için olmazsa olmaz spesifikasyonlar ya da belirli bir konum veya yükseklikte çalışmak için uygulanması gerekli şartlar. Performans temelli gereklilik olayın nasıl gerçekleştireceğini belirtmediği için şartlı gereklilikten ayrılır. (Ayrıca Bknz: Performans Temelli Gereklilik.)


Bu içerik Şartlı Gereklilik (Prescriptive Requirement) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.