İngilizce Terim: Sample İnspection

Türkçe Terim: Örnekleme Muayene

Kısaltma:

elektrikli ekipmanların, sistemlerin ve tesisatların bir bölümüne uygulanan muayene


Bu içerik Örnekleme Muayene (Sample İnspection) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.