İngilizce Terim: Witness

Türkçe Terim: Şahit

Kısaltma:-

Bir olay hakkında doğrudan veya dolaylı olarak bilgisi olan kişi.


Bu içerik Şahit (Witness) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.