İngilizce Terim: Environment, Safety, And Health

Türkçe Terim: Sağlık, Emniyet, Çevre

Kısaltma:-

Genellikle tehlikeli kimyasalların kullanımını, işlenmesini, depolanmasını ayrıca bu proseslerden kaynaklanan çevre, çalışan ve üçüncü kişilerin zarar görmesini engelleyen tüm çalışmaları ifade eder. Özellikle iş güvenliği, endüstriyel hijyen ve tüm çevre koruma uygulamaları bu çalışmalara dahildir.


Bu içerik Sağlık, Emniyet, Çevre (Environment, Safety, And Health) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.