İngilizce Terim: Safety Valve

Türkçe Terim: Güvenlik Vanası

Kısaltma: –

Ana fonksiyonu güvenliği sağlamak olan izolasyon, kesme veya tahliye vanası


Bu içerik Güvenlik Vanası (Safety Valve) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.