İngilizce Terim: Safety Review

Türkçe Terim: Güvenlik İncelemesi

Kısaltma:

Tesisin veya prosesin; çizimlerinin, prosedürlerinin, acil durum planlarının veya yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi.


Bu içerik Güvenlik İncelemesi (Safety Review) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.