İngilizce Terim: Safety Instrumented Function.

Türkçe Terim: Güvenlik Enstrümanlı Fonksiyon

Kısaltma: SIF

Anormal bir durumu tespit eden, süreci insan müdahalesi olmadan güvenli bir duruma getiren veya güvenlik için eğitilmiş bir operatör müdahalesi başlatan ve belirli bir güvenlik bütünlük seviyesine (SIL) sahip olan sensörler, mantıksal çözümleyiciler ve son elemanların birleşimidir.

Güvenlik Enstrümanlı Fonksiyon
-Belirli bir tehlikeye karşı korur,
-Belirli bir emniyet fonksiyonu gerçekleştirir,
– Spesifik bir güvenlik bütünlük seviyesine bağlı ve talep durumunda hata yapma olasılığı ile tanımlı bir aralığa sahiptir.
-Diğer koruma veya azaltma sistemlerinden bağımsızdır.


Bu içerik Güvenlik Enstrümanlı Fonksiyon (Safety Instrumented Function.) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.