İngilizce Terim: Safety Function

Türkçe Terim: Güvenlik Fonksiyonu

Kısaltma:

Belirli bir tehlikeli olay ile ilgili olarak son kullanıcı hesaplaması (EUC) için güvenli bir durum elde etmek veya sürdürmek için tasarlanmış bir elektrik/ elektronik/programlanabilir elektronik (E / E / PE) güvenlik sistemleri veya diğer risk azaltma önlemleri ile birlikte uygulanacak işlev.


Bu içerik Güvenlik Fonksiyonu (Safety Function) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.