İngilizce Terim: Safety Critical Equipment

Türkçe Terim: Güvenlik Kritik Ekipman

Kısaltma: –

Belirli bir senaryonun risk kategorisini, risk tolerans kriterlerine göre “kabul edilemez” seviyeden “kabul edilebilir” seviyeye düşüren ve koruma katmanları sağlayan mühendislik kontrolleridir.


Bu içerik Güvenlik Kritik Ekipman (Safety Critical Equipment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.