İngilizce Terim: Safety Critical Actions

Türkçe Terim: Kritik Güvenlik Eylemleri

Kısaltma: –

İnsanların, belirli bir senaryonun risk seviyesini azaltmak için gerçekleştirdiği “yönetimsel kontrol” adı verilen özelleştirilmiş koruma adımları.


Bu içerik Kritik Güvenlik Eylemleri (Safety Critical Actions) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.