İngilizce Terim: Safe Operating Limits

Türkçe Terim: Güvenli İşletme Limiti

Kısaltma: –

Sıcaklık, basınç, seviye, akış ya da konsantrasyon gibi kritik proses parameterleri için belirlenen güvenlik limitleri


Bu içerik Güvenli İşletme Limiti (Safe Operating Limits) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.