İngilizce Terim: Fixed Equipment

Türkçe Terim: Sabit Ekipman

Kısaltma:

Güç verilmiş haldeyken bir destek noktasına bağlanan ya da belli bir konuma sabitlenen ekipman


Bu içerik Sabit Ekipman (Fixed Equipment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma kategorisi kapsamındadır.