İngilizce Terim: Average Frequency Of A Dangerous Failure Per Hour

Türkçe Terim: Saatlik Tehlikeli Arızanın Ortalama Frekansı

Kısaltma:FPH

Belirli bir süre boyunca belirtilen güvenlik işlevini yerine getirmesi için çalışan güvenlik sisteminin tehlikeli arızasının ortalama frekansı. “Talep Anında Tehlikeli Arızanın Ortalama Olasılığı” ile aynı anlama gelir. bknz: PFD(avg)


Bu içerik Saatlik Tehlikeli Arızanın Ortalama Frekansı (Average Frequency Of A Dangerous Failure Per Hour) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.