İngilizce Terim: Rupture Disk Device

Türkçe Terim: Patlama Diski

Kısaltma: –

Belirli basınç değerinin üzerinde ekipmanda yaşanabilecek bütünlük kaybına yönelik yarılarak basıncın tahliye edilmesini sağlayan aktif koruma katmanı


Bu içerik Patlama Diski (Rupture Disk Device) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.