İngilizce Terim: Root Causes Failure Analysis

Türkçe Terim: Kök Neden Arıza Analizi

Kısaltma: RCFA

Bazı durumlarda kök neden analizi (RCA) olarak adlandırılır. Hatanın altında yatan neden veya nedenleri belirlemek için kullanılan araç.


Bu içerik Kök Neden Arıza Analizi (Root Causes Failure Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.