İngilizce Terim: Root Cause

Türkçe Terim: Neden Analizi

Kısaltma: –

Yönetim sistemlerinde, düzeltilebilir bir hatayı tanımlayan bir olayın neden ortaya çıktığını gösterir. Her proses güvenliği hatası için genellikle birde fazla kök neden vardır. Bknz:Kök Neden Analiz (RCA)


Bu içerik Neden Analizi (Root Cause) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.