İngilizce Terim: Role Conflict

Türkçe Terim: Rol Çatışması

Kısaltma: –

İki veya daha fazla sorumluluk alındığında, biri ile uyumlu olunurken diğeri ile uyumlu olunamaması


Bu içerik Rol Çatışması (Role Conflict) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.