İngilizce Terim: Role Ambiguity

Türkçe Terim: Rol Belirsizliği

Kısaltma:-

Bir kişinin rolleri veya görevleri hakkında yeterli bilgisinin olmaması.


Bu içerik Rol Belirsizliği (Role Ambiguity) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.