İngilizce Terim: Risk

Türkçe Terim: Risk

Kısaltma:

[1]Tek bir olayın veya bir grup olayın beklenen frekansının ve şiddetinin kombinasyonu.
[2]Bir olay meydana geldiğinde ekonomik, beşeri ya da çevresel faktörlerin ölçüsüdür. Can kaybı ya da yaralanmaların meydana gelme sıklığı ve olay olduğunda meydana gelebilecek zararın büyüklüğünün oluşturacağı ekonomik kayıpları açıklamak için kullanılan faktör.
[3]Belirsizliğin nesneler üzerindeki etkisi.
Not 1: Etki, beklenen pozitif ve / veya negatif değerden sapma demektir.
Not 2: Nesneler farklı görünümlere (finansal, sağlık, güvenlik, çevre) sahip olabilir ve farklı seviyelerde (stratejik, organizasyonel, proje, ürün ve proses) uygulanabilir.
Not 3: Risk genellikle potansiyel olaylar, sonuçlar veya bunların bir kombinasyonu ile karakterize edilir.
Not 4: Risk genellikle, bir olayın sonuçları (şartlardaki değişiklikler dahil) ve ortaya çıkma ihtimali birlikte kullanılarak ifade edilir.
Not 5: Durumun belirsizliği, olayın sonucunun ve olasılığının anlaşılmaması ve kısmen bilgi eksikliği olarak tanımlanabilir.


Bu içerik Risk (Risk) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.