İngilizce Terim: Risk Management

Türkçe Terim: Risk Yönetimi

Kısaltma:-

[1]İş kesintilerini önlerken, çalışanları, toplumu, çevreyi ve şirket varlıklarını korumak için riski analiz etme, değerlendirme, denetleme ve prosedürleri sistematik olarak uygulama. Risk azaltmak için mühendislik ve idari kontrol kararlarını içerir.
[2]Çalışanları, genel halkı, çevreyi ve şirket varlıklarını korumak için, yönetim politikalarının, prosedürlerin ve uygulamaların sistematik olarak analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi.


Bu içerik Risk Yönetimi (Risk Management) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.