İngilizce Terim: Risk Management Framework

Türkçe Terim: Risk Yönetim Yapısı

Kısaltma:-

Organizasyon boyunca risk yönetiminin tasarımlanması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve sürekli geliştirilmesi için temel ve organizasyonel düzenlemeleri sağlayan bileşenler kümesi.
NOT 1: Yapı; politikayı, amaçları, görev ve riski yönetme taahhüdünü içerir.
Not 2: Organizasyonel düzenlemeler; planlar, ilişkiler, hesap verebilirlik, kaynak, süreç ve faaliyetleri içerir.
Not 3: Risk yönetimi yapısı, organizasyonun genel stratejik, operasyonel politikaları ve uygulamaları ile iç içedir.


Bu içerik Risk Yönetim Yapısı (Risk Management Framework) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.