İngilizce Terim: Risk Treatment

Türkçe Terim: Risk Giderimi

Kısaltma: –

Riski değiştirmek için uygulanan süreç.
Not: Risk giderimi şunları içerir:
– Riski ortaya çıkaran faaliyete başlamamaya veya devam etmemeye karar vererek riski ortadan kaldırmak
– risk kaynağının kaldırılması
– Risk olasılığının değiştirilmesi.


Bu içerik Risk Giderimi (Risk Treatment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.