İngilizce Terim: Risk-Based İnspection

Türkçe Terim: Risk Temelli Kontrol

Kısaltma:RBI

Varlıklarda yaşanabilecek bütünlük kayıplarına odaklanan risk değerlendirme ve risk yönetimi sistemetiği.
Atmosferik ve basınçlı tanklar, ısı değiştiriciler ve boru hatları gibi varlıkların muayene metotlarına odaklanılarak riskin yönetilmesine katkı sağlamayı amaçlayan yaklaşımdır, detaylı bilgi için API RP 581 dokümanı incelenebilir.


Bu içerik Risk Temelli Kontrol (Risk-Based İnspection) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.