İngilizce Terim: Risk Owner

Türkçe Terim: Risk Sahibi

Kısaltma:-

Bir riski yönetmek için sorumluluk ve yetkiye sahip kişi veya kuruluş.


Bu içerik Risk Sahibi (Risk Owner) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.