İngilizce Terim: Risk Retention

Türkçe Terim: Riski Tutma

Kısaltma: –

Belirli bir riskin, potansiyel kazancının veya kaybının kabul edilmesi.
NOT 1: Riskten korunma, artık risklerin kabul edilmesini içerir.
NOT 2 Risk seviyesi, risk kriterlerine bağlı olabilir.


Bu içerik Riski Tutma (Risk Retention) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.