İngilizce Terim: Risk Profile

Türkçe Terim: Risk Profili

Kısaltma:-

Herhagi bir risk grubunun tanımı.
Not: Risk grupları; organizasyon, organizasyonun bir parçası veya daha farklı şekillerde tanımlanabilir.


Bu içerik Risk Profili (Risk Profile) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.