İngilizce Terim: Risk Sharing

Türkçe Terim: Risk Paylaşımı

Kısaltma:-

Risk giderimi için tüm paydaşların anlaşmaya varması
Not 1: Yasal veya düzenleyici gereklilikler, risk paylaşımını sınırlayabilir, yasaklayabilir veya zorunlu kılabilir.
Not 2: Risk paylaşımı, sigorta veya diğer sözleşme şekilleri aracılığıyla yapılabilir.
Not 3: Riskin kapsamı, paylaşım düzenlemelerinin güvenilirliğine ve netliğine bağlı olabilir.
Not 4: Risk transferi bir tür risk paylaşımıdır.


Bu içerik Risk Paylaşımı (Risk Sharing) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.