İngilizce Terim: Risk Measures

Türkçe Terim: Risk Ölçütleri

Kısaltma:

Hasar ya da yaralanma büyüklüğü ile olasılık hakkında verilen bilgileri birleştirme ve açıklama yolları.


Bu içerik Risk Ölçütleri (Risk Measures) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.