İngilizce Terim: Risk Matrix

Türkçe Terim: Risk Matrisi

Kısaltma:-

Sonuç ve olasılık aralıklarını tanımlayarak riskleri sıralamak ve görüntülemek için kullanılan tablo/araç.


Bu içerik Risk Matrisi (Risk Matrix) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.