İngilizce Terim: Risk Management Process

Türkçe Terim: Risk Yönetimi Prosesi

Kısaltma: –

Yönetim politikalarının sistematik olarak uygulanması, tehlike belirleme, risk analiz, riskin değerlendirilmesi ve değerlemesi, izleme ve gözden geçirme faaliyetlerine ilişkin prosedürler ve uygulamaların bütünü.


Bu içerik Risk Yönetimi Prosesi (Risk Management Process) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.