İngilizce Terim: Risk Management Policy

Türkçe Terim: Risk Yönetim Politikası

Kısaltma: –

Risk yönetimiyle ilgili bir organizasyonun genel niyet ve yönergelerinin beyanı


Bu içerik Risk Yönetim Politikası (Risk Management Policy) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.