İngilizce Terim: Risk Criteria

Türkçe Terim: Risk Kriterleri

Kısaltma:-

Bir riski diğeri ile önem derecesine göre karşılaştırma.

NOT 1: Risk kriterleri, organizasyonel amaçlara, iç ve dış bağlamlara dayanmaktadır.
NOT 2: Risk kriterleri, standartlar, yasalar, politikalar ve diğer gereklilikler ile belirlenebilir.


Bu içerik Risk Kriterleri (Risk Criteria) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.