İngilizce Terim: Risk Contour

Türkçe Terim: Risk Konturu

Kısaltma:

Tesis etrafında eşit risk noktalarını birbirine bağlayan hatlar. (iso-risk çizgileri)


Bu içerik Risk Konturu (Risk Contour) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.